E-mail Print PDF

I. Comisia juridică, pentru administraţie publică, ştiinţă, învăţămant, cultură, sport, tineret, culte, sănătate, protecţie socială, apararea ordinii şi liniştii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor – formata din 7 membri: 

 

 

 

 

 

 

II. Comisia pentru urbanism şi amenajarea teritoriului,administrarea domeniului public şi privat, protecţia mediului,turism, agrement si conservarea monumentelor – formata din 5 membri: 

 

 

 

 

 

 

III. Comisia pentru studii şi prognoze economico-sociale, buget-finanţe, comert, privatizare, realizarea lucrărilor publice – formata din 5 membri :