ANUNŢ

      In baza prevederilor Legii nr. 52/2003 – art. 2 si art. 7 - privind transparenta decizionala in administratia publica si ale art. 39, alin.3) din Legea nr. 273/2006 – privind finantele publice ,  pentru asigurarea transparenţei şi publicităţii, Primarul orasului Târgu Ocna aduce la cunoştinţa tuturor celor interesati  Proiectul de hotarare privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2020 si estimarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anii 2021 - 2023 al orasului Targu Ocna ".

     Acest material este disponibil  la :
-  sediul Primăriei Oraşului Targu Ocna :  Str. Trandafirilor Nr. 1- Serviciul buget contabilitate ;
-  pe site-ul www.orasul-targuocna.ro, sectiunea " PROIECTE SUPUSE DEZBATERII PUBLICE "

     Publicul interesat poate trimite in scris propuneri, sugestii sau opinii cu  valoare de recomandare cu  privire la proiectul de act normativ la registratura generala a Primariei Târgu Ocna, precum si prin posta electronica : e-mail :   This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it   pana pe data de 07.02.2019.

    Materialele transmise vor purta mențiunea: "Recomandare Proiect de hotarare privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2020 si estimarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anii 2021 - 2023 al orasului Targu Ocna”.

Proiecte supuse dezbaterii publice in anul 2019

Proiecte supuse dezbaterii publice in anul 2018