ANUNŢ

   In baza prevederilor Legii nr. 52/2003 – art. 2 si art. 7 - privind transparenta decizionala in administratia publica si ale art. 39, alin.3) din Legea nr. 273/2006 – privind finantele publice ,  pentru asigurarea transparenţei şi publicităţii, Primarul orasului Târgu Ocna aduce la cunoştinţa tuturor celor interesati Proiectul de hotarâre privind aprobarea schimbarii denumirii Şcolii Gimnaziale nr. 2 Târgu Ocna, judeţul Bacău.

Acest material este disponibil  la :
-  sediul Primăriei Oraşului Târgu Ocna :  Str. Trandafirilor Nr. 1- Serviciul urbanism, amenajarea teritoriului, administrarea domeniului public si privat

-  pe site-ul www.orasul-targuocna.ro, sectiunea  PROIECTE SUPUSE DEZBATERII PUBLICE 

Publicul interesat poate trimite in scris propuneri, sugestii sau opinii cu  valoare de recomandare cu  privire la proiectul de act normativ la registratura generala a Primariei Târgu Ocna, precum si prin posta electronica : e-mail :   This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it   pana pe data de 22.05.2020.

Materialele transmise vor purta mențiunea: "Recomandare pentru Proiectul de hotarâre privind aprobarea schimbarii denumirii Şcolii Gimnaziale nr. 2 Târgu Ocna, judeţul Bacău"

 ANUNŢ

      In baza prevederilor Legii nr. 52/2003 – art. 2 si art. 7 - privind transparenta decizionala in administratia publica,  pentru asigurarea transparenţei şi publicităţii, Primarul orasului Târgu Ocna aduce la cunoştinţa tuturor celor interesati   Proiectul de hotarâre privind aprobarea schimbarii denumirii străzii Progresului din oraşul Târgu Ocna, jud. Bacău în strada Schitului  .

     Acest material este disponibil  la :
-  sediul Primăriei Oraşului Târgu Ocna :  Str. Trandafirilor Nr. 1- Serviciul urbanism, amenajarea teritoriului, administrarea domeniului public si privat

-  pe site-ul www.orasul-targuocna.ro, sectiunea  PROIECTE SUPUSE DEZBATERII PUBLICE 

     Publicul interesat poate trimite in scris propuneri, sugestii sau opinii cu  valoare de recomandare cu  privire la proiectul de act normativ la registratura generala a Primariei Târgu Ocna, precum si prin posta electronica : e-mail :   This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it   pana pe data de 24.04.2020.

     Materialele transmise vor purta mențiunea: "Recomandare pentru Proiectul de hotarâre privind aprobarea schimbarii denumirii străzii Progresului din oraşul Târgu Ocna, jud. Bacău în strada Schitului "

ANUNŢ

      In baza prevederilor Legii nr. 52/2003 – art. 2 si art. 7 - privind transparenta decizionala in administratia publica si ale art. 39, alin.3) din Legea nr. 273/2006 – privind finantele publice ,  pentru asigurarea transparenţei şi publicităţii, Primarul orasului Târgu Ocna aduce la cunoştinţa tuturor celor interesati  Proiectul de hotarâre privind atribuirea denumirii Centrul Cultural “Ion Talianu”, Casei de Cultură a oraşului Târgu Ocna, judeţul Bacău.

     Acest material este disponibil  la :
-  sediul Primăriei Oraşului Târgu Ocna :  Str. Trandafirilor Nr. 1- Serviciul urbanism,

amenajarea teritoriului, administrarea domeniului public si privat

-  pe site-ul www.orasul-targuocna.ro, sectiunea « PROIECTE SUPUSE DEZBATERII PUBLICE 

     Publicul interesat poate trimite in scris propuneri, sugestii sau opinii cu  valoare de recomandare cu  privire la proiectul de act normativ la registratura generala a Primariei Târgu Ocna, precum si prin posta electronica : e-mail :   This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it   pana pe data de 10.04.2020.

    Materialele transmise vor purta mențiunea: "Recomandare pentru Proiectul de hotarâre privind atribuirea denumirii Centrul Cultural “Ion Talianu”, Casei de Cultură a oraşului Târgu Ocna, judeţul Bacău.

 

ANUNŢ

      In baza prevederilor Legii nr. 52/2003 – art. 2 si art. 7 - privind transparenta decizionala in administratia publica si ale art. 39, alin.3) din Legea nr. 273/2006 – privind finantele publice ,  pentru asigurarea transparenţei şi publicităţii, Primarul orasului Târgu Ocna aduce la cunoştinţa tuturor celor interesati  Proiectul de hotarâre privind atribuirea denumirii “Claude Sernet”, Bibliotecii orăşeneşti Târgu Ocna, judeţul Bacău;

     Acest material este disponibil  la :
-  sediul Primăriei Oraşului Târgu Ocna :  Str. Trandafirilor Nr. 1- Serviciul urbanism,

amenajarea teritoriului, administrarea domeniului public si privat

-  pe site-ul www.orasul-targuocna.ro, sectiunea  PROIECTE SUPUSE DEZBATERII PUBLICE 

    Publicul interesat poate trimite in scris propuneri, sugestii sau opinii cu  valoare de recomandare cu  privire la proiectul de act normativ la registratura generala a Primariei Târgu Ocna, precum si prin posta electronica : e-mail :   This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it   pana pe data de 10.04.2020.

    Materialele transmise vor purta mențiunea: "Recomandare pentru Proiectul de hotarâre privind atribuirea denumirii “Claude Sernet”, Bibliotecii oraşeneşti Târgu Ocna, judeţul Bacău.                         

 ANUNŢ

      In baza prevederilor Legii nr. 52/2003 – art. 2 si art. 7 - privind transparenta decizionala in administratia publica si ale art. 39, alin.3) din Legea nr. 273/2006 – privind finantele publice ,  pentru asigurarea transparenţei şi publicităţii, Primarul orasului Târgu Ocna aduce la cunoştinţa tuturor celor interesati   Proiectul de hotarâre privind aprobarea algoritmului de calcul şi stabilirea zonelor de impozitare la nivelul orasului Târgu Ocna, judetul Bacau.

     Acest material este disponibil  la :
-  sediul Primăriei Oraşului Târgu Ocna :  Str. Trandafirilor Nr. 1- Serviciul urbanism, amenajarea teritoriului, administrarea domeniului public si privat

-  pe site-ul www.orasul-targuocna.ro, sectiunea  PROIECTE SUPUSE DEZBATERII PUBLICE 

   Publicul interesat poate trimite in scris propuneri, sugestii sau opinii cu  valoare de recomandare cu  privire la proiectul de act normativ la registratura generala a Primariei Târgu Ocna, precum si prin posta electronica : e-mail :   This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it   pana pe data de 20.03.2020.

     Materialele transmise vor purta mențiunea: "Recomandare pentru Proiectul de hotarâre privind aprobarea algoritmului de calcul şi stabilirea zonelor de impozitare la nivelul orasului Târgu Ocna, judetul Bacau.”

ANUNŢ

      In baza prevederilor Legii nr. 52/2003 – art. 2 si art. 7 - privind transparenta decizionala in administratia publica si ale art. 39, alin.3) din Legea nr. 273/2006 – privind finantele publicepentru asigurarea transparenţei şi publicităţii, Primarul orasului Târgu Ocna aduce la cunoştinţa tuturor celor interesati :

1.  Proiectul de hotarâre privind aprobarea Strategiei locale cu privire la dezvoltarea si functionarea serviciului de iluminat public din orasul Târgu Ocna, jud. Bacău  si

2. Proiectul de hotarâre privind aprobarea Strategiei de dezvoltare a serviciului de salubrizare în județul Bacău .

     Aceste materiale sunt disponibile  la :
-  sediul Primăriei Oraşului Târgu Ocna :  Str. Trandafirilor Nr. 1 - Serviciul administrativ 
intretinere, iluminat public, monitorizare utilitati publice si Compartiment mediu

-  pe site-ul www.orasul-targuocna.ro, sectiunea  PROIECTE SUPUSE DEZBATERII PUBLICE 

     Publicul interesat poate trimite in scris propuneri, sugestii sau opinii cu  valoare de recomandare cu  privire la proiectul de act normativ la registratura generala a Primariei Târgu Ocna, precum si prin posta electronica : e-mail :   This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it   pana pe data de 20.03.2020.

     Materialele transmise vor purta mențiunea:

"Recomandare pentru ……………..(se va menţiona titlul Proiectului de hotarare)

 

ANUNŢ

      In baza prevederilor Legii nr. 52/2003 – art. 2 si art. 7 - privind transparenta decizionala in administratia publica si ale art. 39, alin.3) din Legea nr. 273/2006 – privind finantele publice ,  pentru asigurarea transparenţei şi publicităţii, Primarul orasului Târgu Ocna aduce la cunoştinţa tuturor celor interesati  Proiectul de hotarare privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2020 si estimarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anii 2021 - 2023 al orasului Targu Ocna ".

     Acest material este disponibil  la :
-  sediul Primăriei Oraşului Targu Ocna :  Str. Trandafirilor Nr. 1- Serviciul buget contabilitate ;
-  pe site-ul www.orasul-targuocna.ro, sectiunea " PROIECTE SUPUSE DEZBATERII PUBLICE "

     Publicul interesat poate trimite in scris propuneri, sugestii sau opinii cu  valoare de recomandare cu  privire la proiectul de act normativ la registratura generala a Primariei Târgu Ocna, precum si prin posta electronica : e-mail :   This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it   pana pe data de 07.02.2019.

    Materialele transmise vor purta mențiunea: "Recomandare Proiect de hotarare privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2020 si estimarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anii 2021 - 2023 al orasului Targu Ocna”.

Proiecte supuse dezbaterii publice in anul 2019

Proiecte supuse dezbaterii publice in anul 2018