Hotarare privind aprobarea masurilor necesare pentru interzicerea abandonarii, aruncarii sau gestionarii necontrolate a deseurilor

 

  

NOTIFICARE

     Pentru ca orașul Târgu Ocna să fie un oraș curat, frumos, atractiv este nevoie și de sprijinul dumneavoastră.
     Astfel, prin Hotărârea Consiliului Local nr. 104 din 2018 a fost aprobat ’’Regulamentul privind măsurile edilitar-gospodărești, administrarea fondului locativ public și privat și alte măsuri pentru asigurarea ordinii și curățeniei în orașul Târgu Ocna’’, în care sunt menționate obligațiile ce vă revin:
 - întreținerea în stare corespunzătoare a împrejmuirii imobilelor și acolo unde este cazul asigurarea curățirii și întreținerii permanente a șanțurilor și a podețelor;
 - interzicerea depozitării materialele de construcţii sau de altă natură pe spaţiul verde, trotuare sau carosabil;
 - asigurarea și menținerea curățeniei pe trotuare, pe zonele verzi din dreptul proprietății.
     În condițiile în care nu dispuneți de posibilități proprii în realizarea acestor măsuri, puteți apela cu încredere contra cost la serviciile S.C. UTIL CONSECA S.R.L. Târgu Ocna (tel.contact 0371.395.202).
     Faţă de cele menţionate, aveţi obligaţia ca în termen de 5 zile din momentul înştiinţării să vă conformați.
     Vă solicităm toate acestea, spre a nu fi puși în situația de a aplica sancţiunile prevăzute în H.C.L. nr. 104 din 19.12.2018, art.2,respectiv amendă între 500-1000 lei.
      Vă mulţumim pentru înţelegere!
  

 

Anunt abandon deseuri