Bine ai venit pe site-ul Primariei TARGU Ocna!

 

alegeri-parlamentare-2020 300 alegeri-locale-2020 300
Prevenire  Coronavirus 300 logo ghiseul orizontal

 

Informare

      Joi, 26 noiembrie 2020, ora 15.00, va avea loc Ședința ordinară a Consiliului Local Târgu Ocna, în sala de ședințe.
​  -  Având în vedere prevederile art.138 alin.(2), lit.c) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019, evenimentul se va desfășura doar cu prezenta fizică a membrilor Consiliului local, a Primarului, Secretarului general al orașului, respectiv șefii de structuri funcționale care au întocmit materialele în sustinerea proiectelor de hotărâre ce fac obiectul ordinii de zi, respectând cu prioritate asigurarea prevenției și reducerea riscului de îmbolnăvire cu virusul COVID-19.

  - Ședința poate fi urmărită în direct, online, pe facebook, la adresa Primăria Orașului Târgu Ocna

  - Persoanele interesate, locuitori ai urbei care doresc anumite lămuriri pot adresa întrebările, utilizând mediul online:  pagina oficială sau e-mailul instituției ( This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it , facebook: Primaria orasului Targu Ocna) sau telefon 0234344114

 

Program SPCLEP 12.2020 800

CHESTIONAR STRATEGIA 2021-2027: RESTART PENTRU VIITORUL ORASULUI TARGU OCNA !
     Planul strategic este un instrument pentru o dezvoltare mai buna, documentul generand o intreaga platforma de proiecte multisectoriale pregatite atat pentru competitia in accesarea fondurilor structurale in perioada urmatoare, cat si pentru asigurarea tuturor conditiilor specifice unei statiuni turistice de impact european.
     Fiind un document dinamic, ce se poate adapta tuturor schimbarilor ce intervin in comunitate atat in faza de realizare, cat si in faza de implementare , Planul strategic de dezvoltare durabila asigura dialogul Administratiei Publice Locale cu populatia, prin implicarea acesteia in procesul de formulare a deciziei si de monitorizare a respectarii lui.
     Implica-te activ in directia sau directiile catre care ar trebui sa mearga orasul tau.
    Raspunsurile tale vor ajuta si vor contribui la deciziile administratiei locale ( Consiliul Local si Primaria orasului Targu Ocna) de a orienta resursele disponibile catre ce consideri ca trebuie facut.
    Strategia de Dezvoltare Durabila a orasului Targu Ocna constituie baza pentru dezvoltarea economiei locale si a imbunatatirii calitatii vietii cetatenilor. Realizata din initiativa Primariei orasului Targu Ocna, Strategia de Dezvoltare Durabila se bazeaza pe un proces participativ unic, implicand cetatenii, autoritatile locale, mediul privat, mediul educational si mediul non guvernamental, prin intermediul seminariilor, sondajelor si dezbaterilor organizate.

    Te rugăm să bifezi și să completezi răspunsurile la următoarele întrebări:

Chestionar Strategia 2027: RESTART pentru viitorul Orașului Târgu Ocna!

ANUNȚ

      Administraţia locală a oraşului Târgu Ocna vă face cunoscut că în data de 31.12.2020,   expiră contractele de închiriere a locuinţelor din blocul A.N.L.- A12, F14, F15, F16, F17, contracte cu valabilitate de 1 ( un ) an .

     În acest sens, vă rugăm să depuneţi în cel mai scurt timp la Serviciul urbanism, administrarea domeniului public şi privat , următoarele documente:

     a)cerere pentru prelungirea contractului de închiriere;

     b)adeverință cu venitul net realizat de către titularul contractului de închiriere, precum şi de membrii familiei acestuia încadraţi în muncă, pentru ultimele 12 luni (adeverință eliberată de angajator, alt document doveditor);

     c)acte de identitate şi acte de stare civilă, în cazul în care au intervenit modificări;

     d)declarația notarială a titularului contractului de închiriere și, după caz, ale soțului/soției și ale celorlați membrii majori ai familiei acestuia că :

- nu dețin în proprietate o locuință și nu  au dobândit sau înstrăinat locuința în orașul Târgu Ocna;

- nu au beneficiat de sprijinul statului pentru obţinerea de credite pentru execuția unei locuințe;

- nu sunt beneficiarii unei alte locuinţe cu chirie, proprietate de stat, proprietate a unităţii administrativ - teritoriale sau a unităţii în care îşi desfăşoară activitatea;

- nu realizează alte venituri decât cele pentru care au prezentat acte doveditoare;

- nu au subînchiriat, nu au transmis dreptul de locuire sau schimbat destinația spațiului de închiriat, sub sancțiunea rezilierii contractului de închiriere și a suportării eventualelor daune aduse locuinței și clădirii după caz.

     e) Dovada achitării la zi a chiriei și întreținerii. 

           PERSOANA DE CONTACT : GHIMBOVSCHI Laura – consilier Serviciul urbanism .

 

 

ANUNŢ 

     In baza prevederilor Legii nr. 52/2003 – art. 2 si art. 7 - privind transparenta decizionala in administratia publica,  pentru asigurarea transparenţei şi publicităţii, Primarul orasului Târgu Ocna aduce la cunoştinţa tuturor celor interesati  Proiectul de hotarare  privind aprobarea impozitelor si taxelor locale la nivelul oraşului Târgu Ocna pentru anul 2021 .

   Acest material este disponibil  la :

-  sediul Primăriei Oraşului Târgu Ocna :  Str. Trandafirilor Nr. 1- Serviciul buget contabilitate ;

-  pe site-ul www.orasul-targuocna.ro, sectiunea  PROIECTE SUPUSE DEZBATERII PUBLICE .

    Cetateni care doresc sa facă propuneri, sugestii si opinii cu valoare de recomandare privind acest act normativ, o pot face pana pe data de 11.12.2020, ora 14.00 pe adresa de e-mail a institutiei :  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it  sau la Registratura generala a institutiei .

    Persoanele interesate care transmit în scris propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de hotărâre supus dezbaterii publice, vor specifica articolul sau articolele din proiectul de hotărâre la care se referă, menţionând data trimiterii şi datele de contact ale expeditorului.

      Persoana responsabilă cu primirea propunerilor, sugestiilor şi opiniilor formulate şi transmise în scris, cu privire la proiectul de hotărâre supus dezbaterii publice este doamna Emma Ferastauaru – consilier in cadrul Compartimentului informarea cetateanului-relatii cu publicul .

   Materialele transmise vor purta mențiunea: "Recomandare Proiect de hotarare  privind aprobarea impozitelor si taxelor locale la nivelul oraşului Târgu Ocna pentru anul 2021".

     Prioritatea noastră este ca orașul Târgu Ocna să fie un oraș curat, frumos și atractiv.
     Lucrările de curățenie și igienizare începute zilele trecute în cartierele orașului, au continuat cu efectuarea tăierilor de toamnă a trandafirilor, a toaletării arborilor și arbuștilor ornamentali de pe str.Costache Negri, Bulevardul Ferdinand I, parcul Trandafirilor, parcul de la Casa de Cultură, parcul din zona Blocurilor C, pietonal str. Carol I, incintele blocurilor etc.
     Dar pentru ca tabloul să fie complet, încercăm, în aceste vremuri dominate de prezența virusului Covid 19 printre noi, să aducem un strop de bucurie locuitorilor orașului nostru și a turiștilor, pentru perioada sărbătorilor de iarnă !
     De aceea, se lucrează la montarea echipamentelor electrice de iluminat ornamental cu beculețe multicolore, pe arborii și pe stâlpii de pe străzile menționate, precum și în alte zone, pregătind orașul pentru venirea lui Moș Crăciun!
     Dorim să-l aducem pe moș, cu respetarea tuturor condițiilor impuse de autoritățile sanitare, pentru a nu întrerupe parcursul acestuia din vremuri străbune și a bucura sufletele copiilor și nu numai.
     Lucrările se efectuează cu personalul S.C. UTIL CONSECA S.A Târgu Ocna!
     Împreună vom demonstra că se poate!
     
Iluminat1 Iluminat2
Iluminat3 Iluminat 4
Iluminat6 Iluminat5
      Prioritatea noastră este ca orașul Târgu Ocna să fie un oraș curat, frumos și atractiv.
     În această perioadă, Administrația publică locală a dispus executarea lucrărilor edilitar - gospodărești pe domeniul public (DN 12 A – cartier Poieni, intersecție Slănic Moldova – Comănești, str. Bdul Ferdinand I, str. Mr. Roșiță, str. Cpt. Bușilă, str. C. Negri, DN 12B, str. Răducanu, str. Podul de Fier, str. Spitalului,) în vederea înfrumusețării localității:
- cosit vegetație,
- greblat,
- toaletat arbori și arbuști ornamentali
- salubrizare spații verzi,
- măturat stradal și pietonal.
     Lucrările se efectuează cu personalul S.C. Compania de Utilități Publice Târgu Ocna S.A., S.C. UTIL CONSECA S.R.L., SDN Bacău – Secția Târgu Ocna și beneficiari ai Legii 416/2001 privind venitul minim garantat.
     În perioada următoare sunt vizate și celelalte cartiere ale orașului. Primăria Târgu Ocna va sprijini în continuare lucrările de întreținere (vopsire) a balustradei podului peste râul Trotuș - sector care aparține SDN Bacău. În funcție de condițiile meteo, se vor executa lucrări de întreținere a balustradei pod Răducanu.
Printr-un efort comun, putem pune în valoare frumusețea orașului în care locuim.
Împreună vom demonstra că se poate!
Curatenie 1 Curatenie 2
Curatenie 3 Curatenie 4
Curatenie 5

Anunt campanie colectare deseuri voluminoase 11.2020

COMUNICAT


     Ținând cont de prevederile legislației în vigoare cu privire la măsurile de reducere a infecțiilor cu noul coronavirus (H.G. 935 din 05.11.2020):

     PIAȚA AGROALIMENTARĂ din orașul Târgu Ocna fiind un spațiu public deschis  VA FUNCȚIONA în program normal începând de luni 09.11.2020.

     Producătorii agricoli  autohtoni și cei din regiune vor avea prioritate în  repartizarea tarabelor pentru desfacerea produselor.

      Producătorii agricoli și comercianții care vând legumele specifice de toamnă (varză, ceapă, cartofi etc) direct din autoutilitare, vor comercializa produsele în exteriorul pieței pe platforma-parcare  asfaltată pe str. Căpitan Bușilă, respectând distanța de protecție.

     Administrația pieței împreună cu personalul de specialitate din cadrul compartimentului de inspecție comercială a primăriei vor lua și aplica toate masurile de  protecție, dezinfecție și curățenie a spațiului pieței atât pentru cei care comercializează produsele cât și pentru cetățenii cumpărători.

     Este obligatorie purtarea măștii de protecție .

      Cu responsabilitate din partea tuturor vom traversa și această perioadă dificilă.

     SĂNĂTATEA ESTE O PRIORITATE!

 

 

INFORMARE

     In conformitate cu prevederile art. 118, alin.3) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificări şi completări, Prefectul Judeţului Bacău a emis Ordinul nr. 466 din 03.11.2020 privind constatarea îndeplinirii condiţiilor legale de constituire a Consiliului local al oraşului Târgu Ocna, jud. Bacău, ca urmare a şedinţei privind ceremonia de constituire din data de 31.10.2020. 

 

ANUNȚ

       Administraţia locală a oraşului Târgu Ocna vă face cunoscut că în data de 30.11.2020,   expiră contractele de închiriere a locuinţelor din blocul A.N.L.- F 13, contracte cu valabilitate de 1 ( un ) an .

     În acest sens, vă rugăm să depuneţi în cel mai scurt timp la Serviciul urbanism, administrarea domeniului public şi privat , următoarele documente:

       a) cerere pentru prelungirea contractului de închiriere;

   b) adeverință cu venitul net realizat de către titularul contractului de închiriere, precum şi de membrii familiei acestuia încadraţi în muncă, pentru ultimele 12 luni (adeverință eliberată de angajator, alt document doveditor);

    c) acte de identitate şi acte de stare civilă, în cazul în care au intervenit modificări;

   d) Declarația notarială a titularului contractului de închiriere și, după caz, ale soțului/soției și ale celorlați membrii majori ai familiei acestuia că :

- nu dețin în proprietate o locuință și nu  au dobândit sau înstrăinat locuința în orașul Târgu Ocna;

- nu au beneficiat de sprijinul statului pentru obţinerea de credite pentru execuția unei locuințe;

- nu sunt beneficiarii unei alte locuinţe cu chirie, proprietate de stat, proprietate a unităţii administrativ - teritoriale sau a unităţii în care îşi desfăşoară activitatea;

- nu realizează alte venituri decât cele pentru care au prezentat acte doveditoare;

- nu au subînchiriat, nu au transmis dreptul de locuire sau schimbat destinația spațiului de închiriat, sub sancțiunea rezilierii contractului de închiriere și a suportării eventualelor daune aduse locuinței și clădirii după caz.

     e) Dovada achitării la zi a chiriei și întreținerii.

            PERSOANA DE CONTACT : GHIMBOVSCHI Laura – consilier Serviciul urbanism . 

Informare colectare DEEE 10.2020

 

 

Ziua Vanatorilor de munte 2020

Informare

     Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale aduce la cunostinta fermierilor ca in data de 23.09.2020, s-a publicat Ghidul solicitantului pentru masura 21 ,,Sprijin temporar cu caracter exceptional acordat fermierilor si IMM-urilor care au fost afectati in mod deosebit de criza COVID-19", aprobat prin Ordinul Ministrului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale nr. 285/23.09.2020, care este publicat atat pe site-ul MADR, cat si al APIA si AFIR,respectiv: www.madr.ro /   www.apia.org.ro   / www.afir.info.

Pentru mai multe informatii : Adresa Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale

 

 

     Comunicat
    
 
     Conform art. 4 alin(5) din Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19…”valabilitatea documentelor eliberate de instituţiile şi autorităţile publice se menţine pe toată perioada stării de alertă, precum şi pentru o perioadă de 90 zile de la încetarea acestei stări”   
    - Actele de identitate emise de Serviciul Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor Târgu Ocna care au expirat, începând cu data de 01.03.2020, îşi menţin valabilitatea pe toată perioada stării de urgenţă/alertă precum şi pentru o perioadă de 90 zile de la încetarea acestei stări
    - În contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, starea de alertă pe teritoriului României a fost prelungită cu 30 de zile începând cu data de 15 septembrie 2020 prin Hotărârea de Guvern nr. 782/14 septembrie 2020
     - În zilele de 26 şi 27 septembrie 2020, Serviciul Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor Târgu Ocna va soluţiona cu prioritate, cererile pentru eliberarea actelor de identitate pentru motivele prevăzute la art. 19 alin (1) lit f,g şi j din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului 97/2005 privind evidenţă, domiciliul şi actele de identitate ale cetăţenilor români, republicată, cu sau fără programare prealabilă telefonică sau online

ANUNT

    PRIMARIA ORASULUI TG.OCNA INCEPE DISTRIBUIREA MASTILOR DE PROTECTIE CONFORM LEGII NR.146/2020

    Se acorda urmatoarelor categorii:

a) persoanelor din familiile beneficiare de venit minim garantat in baza Legii nr.416/2001;

b) persoanele din familiile beneficiare de alocatie pentru sustinerea familiei in baza Legii nr.277/2010;

c) pensionarii sistemului public de pensii ale caror drepturi sunt de pana la 704 lei;

d) persoanele incadrate in grad de handicap care realizeaza venituri exclusiv din prestatiile sociale din Legea nr.448/2006;

    DISTRIBUIREA MASTILOR DE PROTECTIE SE VA FACE PRIN DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA LA SEDIUL PRIMARIEI ORASULUI TG.OCNA STR. TRANDAFIRILOR, NR.1

 LUNI – JOI 08:00 – 16:30

VINERI – 08:00 – 14:00

                 Relatii la telefon: 0234/344114 int.120

COMUNICAT
    Oraşul Târgu Ocna oferă contribuabililor posibilitatea să plătească Impozitele si Taxele Locale prin   
logo ghiseul orizontal
   Fiecare contribuabil îşi poate face cont pe www.ghiseul.ro, fără să aibă nevoie de alte date sau documente din primarie sau sa se deplaseze la sediul acesteia. In acest mod cetăţeanul va vedea în timp real în contul său ce sume datorează, şi are şi posibilitatea plaţii lor electronic. De asemenea, daca nu doreste sa plateasca integral are posibilitatea sa modifice suma, iar plata realizată va fi la nivelul ales de contribuabil. 

  In cazul in care contribuabilul NU isi generează cont se pot efectua plăţi doar în sectiunea “Plati Fara Autentificare” (www.ghiseul.ro/ghiseul/public/taxe) şi secţiunea “Plati amenzi” (www.ghiseul.ro/ghiseul/public/amenzi). Fiind o plata fara autentificare, nu pot fi vizualizate debitele pe care le datorati, trebuie sa le cunoasteti. 

   Pentru informatii suplimentare : 
 Compartiment Impozite si Taxe tel: 0234/344114 sau 0234/344115 
 Interior 125 sau 124 
ANUNT   
 
   În perioada 07.09.2020 – 11.09.2020, Primăria Târgu Ocna – Direcția de Asistență Socială, demarează acțiunea de primire a solicitărilor pentru acordarea tichetelor sociale pe suport electronic pentru sprijin educațional, în conformitate cu O.U.G. nr. 133/2020. Potrivit acestui act normativ, copiii cei mai dezavantajați din învățământul de stat preșcolar, primar și gimnazial beneficiază în anul școlar 2020-2021 de sprijin financiar acordat sub formă de tichet social pe suport electronic, în cuantum de 500 lei/an școlar. 

Pentru mai multe informatii accesati urmatorul link : Acordarea tichetelor sociale pe suport electronic pentru sprijin educațional

 

 

COMUNICAT

 La sediul Primariei orasului Targu Ocna, in data de 26 august 2020 , a avut loc o intalnire cu directorii unitatilor de invatamant .

Urmare acestei intalniri, fiecare unitate scolara a transmis in data de 27 august 2020, necesarul materialelor pentru asigurarea inceperii anului scolar in conditiile impuse de normele legale in vigoare.

Primaria orasului Targu Ocna a centralizat solicitarile unitatilor scolare in data de 28 august 2020 si a demarat intocmirea documentatiei in vederea acccesarii fondurilor prevazute de OUG nr 144/24.08.2020, privind unele masuri pentru alocarea de fonduri externe nerambursabile necesare desfasurarii in conditii de preventie a activitatilor didactice aferente anului scolar 2020-2021.

Administratia locala doreste ca procesul de invatamant sa se desfasoare in conditii de siguranta, atat pentru elevi cat si pentru profesori.

 

 

ANUNŢ

 

           Prin Hotărârea Consiliului Local nr. 66 din 30.07.2020 a fost aprobată procedura de acordare a unor facilități la plata impozitului pe clădiri sau a taxei lunare pe clădiri, respectiv la plata taxei/chiriei datorate pentru ocuparea domeniului public la nivelul Orașului Târgu Ocna, conform art. V și VI din O.U.G. nr. 69/2020 privind instituirea unor facilităţi fiscale.

          În conformitate cu art.V din OUG nr.69/2020 s-a aprobat:

-         reducerea impozitului pe clădirile nerezidențiale aflate în proprietatea persoanelor fizice și juridice, folosite pentru activitatea economică proprie a acestora sau date în folosință printr-un contract de închiriere, comodat sau alt tip de contract pentru desfășurarea unor activități economice către alte persoane fizice sau juridice, cu o cotă de 50% pentru perioada 16 martie 2020-14 iunie 2020, dacă în perioada prevăzută au fost obligați să își întrerupă total activitatea economică sau dețin certificatul pentru situații de urgență emis de Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri prin care se certifică întreruperea activității.

-         Scutirea de la plata taxei lunare pe clădiri datorate de către concesionari, locatari, titularii dreptului de administrare sau dare în folosință a unei clădiri proprietate publică sau privată a statului ori a unităților administrativ teritoriale, se aplică dacă în perioada prevăzută utilizatorii clădirilor au fost obligați, potrivit legii să își întrerupă total activitatea.

În conformitate cu art. VI din OUG nr.69/2020 s-a aprobat:

-         Scutirea de la plata taxei și a chiriei aferente spațiilor închiriate din domeniul public pentru intervalul 16 martie 2020 - 14 iunie 2020 pentru utilizatorii care au fost obligați, potrivit legii, să își întrerupă total activitatea economică sau dețin certificatul pentru situații de urgență emis de Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri prin care se certifică întreruperea parțială a activității economice. Scutirea se acordă doar pentru perioada pentru care se justifică întreruperea activității economice.

Cererea de acordare a facilitatii fiscale, însoțită de declarația pe propria răspundere și de documentele justificative, se poate depune la registratura Compartimentului Impozite şi Taxe din cadrul Oraşului Târgu Ocna, prin poștă cu scrisoare recomandată cu confirmare de primire sau transmisă prin email la adresa  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it  până la data 15 septembrie 2020.

          Pentru relatii suplimentare va puteţi adresa compartimentului impozite si taxe din cadrul primariei sau la telefon nr.0234344114, intre orele 08:30 – 16:30.

 

 

ANUNT

         Prin Hotărârea Consiliului Local nr. 66 din 30.07.2020 a fost aprobată procedura de anulare a majorarilor de întârziere aferente obligaţiilor bugetare principale restante la 31.03.2020, datorate bugetului local al orasului Targu Ocna de catre debitorii - persoane juridice, persoane fizice sau entităţi fără personalitate juridică in conformitate cu prevederile art. XVIII din O.U.G. nr. 69/2020 privind instituirea unor facilităţi fiscale.

           Cererea de acordare a facilitatii fiscale se poate depune la registratura Compartimentului Impozite şi Taxe din cadrul Oraşului Târgu Ocna, prin posta cu scrisoare recomandata cu confirmare de primire sau transmisa prin email la adresa  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it  pâna la data 15 decembrie 2020.

           Compartimentul Impozite şi Taxe din cadrul Primăriei Oraşului Târgu Ocna va emite decizia de anulare a majorarilor de întârziere pentru obligatiile bugetare pe care le administreză dacă sunt îndeplinite, cumulativ, următoarele conditii:

a) sunt achitate toate obligațiile bugetare principale, inclusiv amenzi, restante la 31.03.2020 până la data depunerii cererii de anulare a majorărilor, respectiv până la 15.12.2020 inclusiv;

b) sunt achitate toate obligațiile bugetare principale și majorările aferente cu termene cuprinse între data de 01.04.2020 și data depunerii cererii de anulare a majorărilor, respectiv până la data de 15.12.2020 inclusiv;

c) Cererea de anulare a majorărilor se depune după îndeplinirea condițiilor prevăzute la pct.a și b, dar nu mai târziu de data de 15.12.2020 inclusiv.

          Pentru relatii suplimentare va puteţi adresa compartimentului impozite si taxe din cadrul primariei sau la telefon nr.0234344114, intre orele 08:30 – 16:30. 

 ANUNȚ

           Începând cu data de 01.07.2020, deșeurile din gospodării vor fi colectate pe 4 fracții, astfel: 

 ♦ DEȘEURI MENAJERE - în pubela primită pentru colectarea deșeurilor menajere

 ♦STICLĂ + METAL -în pubela primită pentru colectarea deșeurilor reciclabile

 ♦ PET + FOLIE + PLASTIC -  în saci galbeni de 120 l

 ♦ HÂRTIE + CARTON -  în saci albaștri de 120 l 

          Distribuirea sacilor și a graficelor de colectare a deșeurilor se va realiza începând cu săptămâna 15 –21.06.2020.

Pentru informații suplimentare: 

Primăria orașului Târgu Ocna :   Tel :0234 344 114 (interior 103)

                                                          e-mail:  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

                                                                        This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it  

S.C. Compania de Utilități Publice Târgu Ocna S.A.  Tel : 0234 340 384; 0742 204 141

                                                                                           e-mail:  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

 

 

INFORMARE

     Primăria orașului Târgu Ocna împreună cu operatorul S.C. CRAB S.A. au reușit implementarea unei soluții funcționale, astfel încât apele menajere din zona de est a orașului (străzile: Gălean, Viișoara, Cărămidăriei, Cimitir, Viitorului, Viilor, Costache Negri, Ion Creanga, Iernii, Verii, Gării, Florilor, Vultur, Negru Vodă, Aurel Vlaicu, Petru Rares), pot fi preluate în rețeaua de canalizare.

     Informațiile privind emiterea Avizului tehnic de racordare la rețeaua de canalizare, pot fi solicitate Secției CRAB Târgu Ocna la nr. de telefon 0234340335, între orele 08.00-16.00, de luni până vineri, e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it , sau e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it , Call Center 0372401301.

     Documentele necesare emiterii Avizului tehnic de racordare sunt:

 - Cerere de solicitare racordare

 - Copie după actul de proprietate al imobilului

 - Copie după actul de identitate

     Dorim să vă aducem la cunoștință faptul că, în conformitate cu prevederile Legii serviciului de alimentare cu apă și de canalizare nr. 241/2006, este obligatorie racordarea utilizatorilor la rețeaua de canalizare acolo unde există rețea de canalizare.

Vă prezentăm articolele din Legea 241/2006 – republicată care fac referire la acest lucru:

  1. Art. 31. pct. (14) Utilizatorii, persoane fizice sau juridice, inclusiv cei care au sisteme proprii de alimentare cu apă, au obligația de a se racorda la sistemele publice de canalizare existente sau nou-înființate, dacă aceștia nu dețin stații de epurare avansată care respectă condițiile de descărcare a apelor epurate în mediul natural.
  2. Art. 39. pct. (5) Constituie contravenție nerespectarea de către utilizatori a prevederilor art. 31 pct. (14) și se sancționează cu amendă de la 2.000 lei la 4.000 lei.

INFORMARE

 

Conform adresei nr, 18837/09.09.2019, comunicată instituţiei nostre de către Direcţia Sanitar Veterinară şi Pentru Siguranţa Alimentelor Bacau, aducem la cunoştinţă asociaţiilor, proprietarilor şi utilizatorilor de terenuri agricole următoarele:

ü necesitatea verificării şi notificării existenţei eventualelor cadavre de animale, înainte de începerea recoltării culturilor agricole;

ü plantele afectate de mistreţi şi consumate parţial nu vor fi dislocate din zona de cultură şi vor fi neutralizate la faţa locului de către fiecare proprietar/utilizator;

ü înainte de recoltare, toate tarlalele vor fi verificate, iar zonele afectate vor fi izolate şi neutralizate la faţa locului de către proprietar/utilizator;

ü toate masinile agricole, combinele, tractoarele, la ieşirile din tarlale şi deplasarea acestora dintr-o solă în alta, vor fi dezinfectate de către proprietar/utilizator;

ü se interzice creşterea porcilor în spaţiile societăţilor agricole care nu sunt înregistrate în Registrul Naţional al Exploataţiilor;

ü toţi porci care sunt crescuţi în exploataţii înregistrate în RNE vor fi înmatriculaţi şi înregistraţi de către medicul veterinar de liberă practică împuternicit din localitatea respectivă;

ü administratorii societăţilor agricole vor acorda o atenţie deosebită muncitorilor sezonieri proveniţi din judeţele unde evoluează pesta porcina africană.

 

Relaţii:Compartiment Agricol din cadrul Primăriei oraşului Târgu Ocna ( nr.tel. 0234/344114 int.123);

Medic veterinar – Mititelu Magdalena ( nr.tel. 0748139754)

  

 

 

ANUNŢ

     Deţinătorii de suprafeţe agricole şi silvice de pe raza administrativă a oraşului Târgu Ocna care efectuează tratamente fitosanitare la culturile agricole şi silvice pe care le deţin, sunt obligaţi să anunţe, în scris, Compartimentul agricol din cadrul Primăriei oraşului Târgu Ocna cu cel puţin 48 de ore înainte de efectuarea tratamentului, precum şi denumirea produsului folosit, pentru a putea fi anunţaţi apicultorii care au stupinele situate pe o rază de trei km de locul unde se efectuează tratamentul.

     Nerespectarea acestei obligaţii constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 500 lei la 1.000 lei, precum şi acordarea de despăgubiri apicultorului pentru daunele create, potrivit prevederilor art. 18, alin.1, lit.k din Legea nr. 383/2013- a apiculturii, cu modificări şi completări.

 

  

 

 

COMUNICAT

             Incepand din anul 2017, Primaria orasului Târgu Ocna a facut numeroase demersuri pentru a corecta denumirea localitatii, atat din punct de vedere lingvistic, în acord cu normele Academiei Romane, cat si din punct de vedere istoric, conform surselor istorice existente de la sfarsitul sec. al XIX-lea, cu denumirea Târgu Ocna. Pentru reglementarea denumirii orasului s-au facut demersuri la: Institutia Prefectului – judetul Bacau, Consiliul Judetean Bacau, Societatea Cultural Stiintifica “Vasile Alecsandri” Bacau, Consiliul Legislativ, Institutul de Lingvistica “Iorgu Iordan – Al. Rosetti” al Academiei Romane, Monitorul Oficial si Directia pentru Evidenta Persoanelor si Administrarea Bazelor de Date.                       

   In urma solicitarilor, s-a adoptat Legea nr.290 din 29 noiembrie 2018 pentru modificarea si completarea Legii nr. 2/1968 privind organizarea administrativa a teritoriului Romaniei care stipuleaza faptul că: „unitatile administativ-teritoriale care contin in denumirea acestora litera “î” aceasta se va inlocui cu litera “â”(cap. V, lit.B).

Înscrisurile oficiale emise până la intrarea in vigoare a prezentei legi in care denumirile unitatilor adminsitrativ-teritoriale si ale localitatilor component sunt inscrise cu litera “î” isi păstrează valabilitatea.”

Conform actului normativ mentionat, denumirea corecta a orasului este

                                       TÂRGU OCNA.

În urma dezbaterilor publice si a avizului Comisiei de atribuire de denumiri a judetului Bacau, Primarul orasului Târgu Ocna a initiat un proiect de hotărâre, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 89 din 20.09.2018, prin care a fost schimbată denumirii unor străzi si a unei piete, dupa cum urmează:

  • Strada Victoriei devine strada Carol I
  • Bulevardul Republicii devine Bulevardul Ferdinand I
  • Piata Victoriei devine Piata Regina Maria

Multumim domnului profesor Stoica Corneliu pentru sprijinul acordat prin argumentatiile istorice aduse in sustinerea demersurilor facute de autoritatea publica locala.    

Mentionam faptul ca cetatenii nu sunt obligati sa-si schimbe actele de stare civila decat la cerere sau in momentul expirarii acestora. In cazul necesitatii dovedirii schimarii adresei, cetatenii vor primi o adeverintă de la serviciile abilitate din cadrul institutiei.

 

  

ANUNT 

          Serviciul Public Comunitar Local de Evidenta a Persoanelor TARGU Ocna , cu sediul in orasul TARGU Ocna, str. Trandafirilor, nr. 1, jud. Bacau, face apel catre toti cetatenii din orasul TARGU Ocna si din localitatile arondate serviciului – comunele Pirgaresti si TARGU Trotus pentru a-si verifica periodic termenul de valabilitate al actelor de identitate detinute. In situatia detinerii unui act de identitate cu termen de valabilitate expirat sau care urmeaza sa expire cetatenii au obligatia de a se prezenta la sediul Serviciului Public Comunitar Local de Evidenta a Persoanelor TARGU Ocna, in vederea punerii in legalitate cu un nou act de identitate.

ANUNT

    Primaria orasului TARGU Ocna aduce in atentia locuitorilor prevederile Legii nr. 231/2018 - pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991, care a intrat in vigoare la data de 09.08.2018.

 PRINCIPALELE MODIFICARI:

     1. Mijloacele de proba pentru dovedirea detinerii de catre membrii cooperatori si mostenitorii acestora a suprafetelor de teren aferente casei de locuit si anexelor gospodaresti , precum si pentru curtea si gradina din jurul acestora – orice proba, inclusiv declaratii de martori ( art. I, pct.1 din Legea nr. 231/2018 –“Suprafeţele de terenuri aferente casei de locuit şi anexelor gospodăreşti, precum şi curtea şi grădina din jurul acestora sunt acelea evidenţiate ca atare în actele de proprietate, în cartea funciară, în registrul agricol sau în alte documente funciare, la data intrării în cooperativa agricolă de producţie sau în lipsa acestora prin orice mijloace de probă, inclusiv declaraţii autentice de martori. În cazul înstrăinării construcţiilor, suprafeţele de teren aferente …….. sunt cele convenite de părţi la data înstrăinării, dovedite prin orice mijloace de probă, inclusiv declaraţii autentice de martori.")

     2. Situatia juridica a terenurilor situate in intravilanul localitatilor , aferente constructiilor edificate de catre fostele cooperative de productie , asociatii economice intercooperatiste si de fostele cooperative de consum , fiind astfel introduce, prin noua reglementare , o serie de conditii pentru ca aceste terenuri sa poata fi inscrise in proprietatea actualilor detinatori ( art. I, pct.2 din Legea nr. 231/2018Terenurile situate în intravilanul localităţilor, aferente construcţiilor edificate de către fostele cooperative de producţie, fostele asociaţii economice intercooperatiste şi fostele cooperative de consum, se înscriu în proprietatea actualilor deţinători, cu îndeplinirea cumulativă a următoarelor condiţii:

a) sunt deţinători de construcţii de la data dobândirii şi până la data solicitării înscrierii dreptului de proprietate;

b) fac dovada că imobilul este înregistrat în registrul agricol şi a plăţii impozitelor şi taxelor în conformitate cu prevederile legale;

c) pentru terenul aferent construcţiei nu a fost constituit sau reconstituit dreptul de proprietate;

d) terenurile nu sunt în proprietatea publică sau privată a unităţilor administrativ-teritoriale.")

     3. posibilitatea , pentru terenurile aferente locuintei, care nu au fost cooperativizate si pentru care nu s-a solicitat reconstituirea sau constituirea dreptului de proprietate de catre alte persoane , detinute fara acte , ca detinatorii sau mostenitorii acestora sa poata solicita emiterea titlului de proprietate , daca figureaza in registrele agricole , registrele cadastrale si in evidentele fiscale (art. I, pct.4 din Legea nr. 231/2018 – “În cazul terenurilor aferente locuinţei, care nu au fost cooperativizate, deţinătorii sau moştenitorii acestora pot solicita comisiei judeţene emiterea titlului de proprietate în condiţiile prezentei legi, astfel:

a) dacă solicitanţii figurează în registrele agricole sau registrele cadastrale şi în evidenţele fiscale;

b) dacă terenul este în proprietatea statului român şi persoanele solicitante au calitatea de proprietari ai construcţiilor de pe terenurile care fac obiectul prezentei legi;

c) nu fac obiectul cererilor de reconstituire sau constituire a dreptului de proprietate de către alte persoane.")

     4. scoaterea definitiva din circuitul agricol a terenurilor scoase temporar din circuitul agricol si taxele aferente (art. I, pct. 9, art. IV din Legea nr. 231/2018);

       5. Instituirea unui termen de 120 zile , care curge de la data intrarii in vigoare a Legii nr. 231/2018, atat pentru persoanele fizice, cat si pentru persoanele juridice care indeplinesc conditiile prevzute de noua reglementare de a formula cerere in acest sens.(art. II din Legea nr. 231/2018 - “ În termen de 120 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi, persoanele fizice şi juridice care îndeplinesc condiţiile prevăzute de prezenta lege pot formula cereri în vederea constituirii şi/sau reconstituirii dreptului de proprietate”).

 

    Persoanele interesate pot depune , in termenul specificat la punctul 5) , la Primaria orasului TARGU Ocna un dosar care va cuprinde următoarele documente:

 - Cerere, formulată de fiecare persoană îndreptăţită, personal sau prin mandatar. Când sunt mai mulţi moştenitori cererea se face în comun, fiind semnată de fiecare dintre ei.

 - Copie - acte de identitate;

 - Copie – acte de stare civilă (certificate de: naştere, căsătorie, deces al autorului, în cazul moştenitorilor, certificat de moștenitor/calitate de moștenitor)

 - Plan de amplasament și delimitare a imobilelor întocmit de către o persoană autorizată în lucrări topografice;

 - Declaraţii autentice de martor ( in fata notarului public);

 - Adeverință eliberată de Primăria orasului TARGU Ocna, conform registrelor agricole din perioada 1945 – decembrie 1989 din care să rezulte suprafața de teren deținută de solicitant în intravilanul localității precum și construcțiile înscrise.

 - Acte de proprietate, certificat de moştenitor, hotărâre judecătorească, dacă există;

 - Declarație pe proprie răspundere din care să rezulte că pentru terenurile solicitate nu a fost eliberat un alt titlu de proprietate.

 - Declarație pe proprie răspundere din care să rezulte că terenul solicitat nu face sau a făcut obiectul vreunei cauze aflate pe rolul instanțelor de judecată și modul de soluționare, după caz.

 - Alte acte concludente și verosimile din care să rezulte dreptul de proprietate asupra terenului solicitat.

     În cazul în care cererea se depune personal, solicitantul va prezenta actele doveditoare în original şi câte o copie xerox, semnată pentru conformitate, rămânând la comisie numai copiile acestora.

     Când cererea se transmite prin poştă, la aceasta se vor anexa copii xerox semnate pentru conformitate, pe propria răspundere, de către solicitant.

 

COMISIA LOCALA DE FOND FUNCIAR

 PRESEDINTE Stefan SILOCHI

                                                                                                                                        SECRETAR – Corina VASOIU

 

  

 

A N U N T

            Primaria orasului TARGU Ocna aduce  in atentia cetatenilor faptul ca AUTORITATEA ELECTORALA PERMANENTA  recruteaza :

- EXPERTI ELECTORALI

- OPERATORI DE CALCULATOR IN SECTIILE DE VOTARE

           Avand in vedere faptul ca, potrivit art. 16 alin.5 din Legea nr. 208/2015 primarii au obligatia de a redirectiona cererile depuse de persoanele interesate sa faca parte din corpul expertilor electorali /operatori de calculator, catre Autoritatea Electorala Permanenta, avem rugamintea de a depune la sediul Primariei orasului TARGU Ocna – Secretar oras  cererea (pe baza de aviz sau examen, dupa caz) , insotita de o copie a actului de identitate si o copie a actului de studii .

          Documentele solicitate le puteti depune si personal la sediul AEP – FILIALA BACAU : contact : tel. 0234.211010; e-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

           Mai multe informatii puteti obtine accesand urmatorul link :

           Recrutare Experti electorali si Operatori de calculator in sectiile de votare 

 

Informare

         In conformitate cu Circulara Ministerului Dezvoltarii Regionale , Administratiei Publice si Fondurilor Europene nr. 29057/18.04.2017, Primaria orasului TARGU Ocna  aduce la cunostinta tuturor persoanelor interesate  prevederile Memorandumului cu tema „Măsuri privind diseminarea principiilor ce derivă din jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului ce vizează neexecutarea sau executarea cu întârziere a hotărârilor judecătoreşti pronunţate împotriva unui debitor public" din data de 25 ianuarie 2017.

 - Memorandum „Măsuri privind diseminarea principiilor ce derivă din jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului ce vizează neexecutarea sau executarea cu întârziere a hotărârilor judecătoreşti pronunţate împotriva unui debitor public

  - Principii ce rezultă din jurisprudența CEDO în cauzele privind neexecutarea hotărârilor judecătorești pronunțate împotriva unui debitor public

 

 Primaria orasului TARGU Ocna, în calitate de operator - notificat la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal,  conform prevederilor legale în vigoare, are obligatia de a respecta caracterul privat si securitatea prelucrarii datelor cu caracter personal ale fiecarei persoane. De asemenea, are obligatia de a administra, în conditii de siguranta, bazele de date anume create pentru indeplinirea atributiilor legale ce-i revin si de a asigura persoanelor înregistrate, în calitate de persoane vizate, drepturile anume prevăzute în cuprinsul Legii nr. 677/2001 - pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, cu modificările ulterioare.

      Ca o garantie a realizarii scopului declarat al legii cadru, drepturile ce revin persoanei vizate le puteti vizualiza accesand INFORMARE PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL