Bine ai venit pe site-ul Primariei TARGU Ocna!

INFORMARE

Cu privire la obținerea avizului de Gospodărire a Apelor pentru

”Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă şi apă uzată din judeţul Bacău, în perioada 2014-2020”

 

 

Aceasta informare este efectuată de către S.C. COMPANIA REGIONALA DE APA BACĂU S.A., cu sediul social în Bacău, str. Henri Coandă, nr. 2,Tel/ fax: 0234 550023, ce intenţionează să solicite de la Administrația Bazinală de Apă Siret, avizul de Gospodărire a Apelor pentru realizarea lucrărilor ce vor fi implementate în 41 unități adiministrativ teritoriale din județul Bacău, în cadrul ”Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă şi apă uzată din judeţul Bacău,înperioada 2014-2020”.

Persoanele care doresc sa transmită observaţii, sugestii şi recomandări sau să obtină in formații suplimentare cu privire la solicitarea de aviz de gospodărire a apelor, se pot adresa solicitantului, la adresa str. Henri Coanda, nr. 2, Tel/ fax: 0234 550023 - persoana de contact: Raluca Popa – Director Dezvoltare Programe - tel mobil 0745502443, după data de 15-05-2020.

 

Prevenire  Coronavirus

ANUNŢ

   In baza prevederilor Legii nr. 52/2003 – art. 2 si art. 7 - privind transparenta decizionala in administratia publica si ale art. 39, alin.3) din Legea nr. 273/2006 – privind finantele publice ,  pentru asigurarea transparenţei şi publicităţii, Primarul orasului Târgu Ocna aduce la cunoştinţa tuturor celor interesati Proiectul de hotarâre privind aprobarea schimbarii denumirii Şcolii Gimnaziale nr. 2 Târgu Ocna, judeţul Bacău.

Acest material este disponibil  la :
-  sediul Primăriei Oraşului Târgu Ocna :  Str. Trandafirilor Nr. 1- Serviciul urbanism, amenajarea teritoriului, administrarea domeniului public si privat

-  pe site-ul www.orasul-targuocna.ro, sectiunea  PROIECTE SUPUSE DEZBATERII PUBLICE 

Publicul interesat poate trimite in scris propuneri, sugestii sau opinii cu  valoare de recomandare cu  privire la proiectul de act normativ la registratura generala a Primariei Târgu Ocna, precum si prin posta electronica : e-mail :   This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it   pana pe data de 22.05.2020.

Materialele transmise vor purta mențiunea: "Recomandare pentru Proiectul de hotarâre privind aprobarea schimbarii denumirii Şcolii Gimnaziale nr. 2 Târgu Ocna, judeţul Bacău"

ANUNŢ  

     Conform Ordonanţei militare nr.4 din 29.03.2020, Primãria oraşului Târgu Ocna vã informeazã cã începând cu data de 31 martie 2020 vor fi efectuate acţiuni de dezinfecţie pe scara blocului, iar la intrare vor fi amplasate covoare impregnate cu soluţie dezinfectantã.
     Vã rugãm sã permiteţi accesul în scãrile de bloc a echipelor care vor efectua dezinfecţia!
  Vã rugãm respectaţi RECOMANDĂRILE privind conduita socială responsabilă în PREVENIREA RĂSPÂNDIRII COVID 19:

• Limitați la maximum orice contact direct cu alte persoane, în afara celor care fac parte din familia restrânsă, prin gesturi cum ar fi: strângerea mâinilor, îmbrățișările, sărutul obrajilor sau al mâinilor, atingerea fețelor cu mâinile. Se recomandă, inclusiv în privința persoanelor împreună cu care locuiți, să NU intrați în contact direct decât după igienizarea mâinilor atunci când reveniți la domiciliu.

• Evitați atingerea suprafețelor care sunt atinse în mod frecvent și de alte persoane, precum: balustrade, clanțe, mânere, butoane de acces.

• Limitați folosirea bancnotelor și a monedelor, optând pentru plăți cu cardul/telefonul sau plăți on-line.

• Spălați-vă pe mâini cu apă și săpun, minimum 20 de secunde, după orice contact cu o suprafață potențial contaminată.

• Folosiți prosoape de hârtie, de preferat, pentru a vă șterge mâinile.

• Nu vă atingeți ochii, nasul sau gura cu mâinile neigienizate.

• Dacă strănutați sau tușiți acoperiți-vă gura și nasul cu un șervețel de unică folosință, pe care aveți grijă să-l aruncați imediat la coșul de gunoi.

• Dezinfectați frecvent, cu soluție pe bază de alcool sau clor, suprafețele cu care intrați în contact.

• Aerisiți de mai multe ori pe zi încăperile.

      PENTRU ALTE INFORMATII PUTETI SUNA DE LUNI PANA VINERI ÎNTRE ORELE 08.00 – 14.00 LA : Telefon :  Secretariat: 0234/344114;  0723995923
                                                                     
Noi suntem la serviciu pentru dumneavoastra!
Dumneavoastrã staţi acasã pentru a fi in siguranţã!
 
PRIMAR
ŞTEFAN ŞILOCHI

ANUNŢ 

      În contextul evoluției epidemiei cu COVID-19 și a măsurilor preventive adoptate la nivel național, în baza Ordonanţei militare nr.3 din 24.03.2020 , VÃ ADUCEM LA CUNOŞTINŢÃ URMÃTOARELE MÃSURI:

     Se interzice circulaţia tuturor persoanelor în afara locuinţei/gospodăriei, cu următoarele excepţii:

a) deplasarea în interes profesional, inclusiv între locuinţă/gospodărie şi locul/locurile de desfăşurare a activităţii profesionale şi înapoi;

b) deplasarea pentru asigurarea de bunuri care acoperă necesităţile de bază ale persoanelor şi animalelor de companie/domestice, precum şi bunuri necesare desfăşurării activităţii profesionale;

c) deplasarea pentru asistenţă medicală care nu poate fi amânată şi nici realizată de la distanţă;

d) deplasarea din motive justificate, precum îngrijirea/însoţirea copilului, asistenţa persoanelor vârstnice, bolnave sau cu dizabilităţi ori deces ai unui membru de familie;

e) deplasările scurte, în apropierea locuinţei/gospodăriei, legate de activitatea fizică individuală a persoanelor (cu excluderea oricăror activităţi sportive de echipă), cât şi pentru nevoile animalelor de companie/domestice;

f) deplasarea în scopul donării de sânge, la centrele de transfuzie sanguină;

g) deplasarea în scop umanitar sau de voluntariat;

h) deplasarea pentru realizarea de activităţi agricole;

i) deplasarea producătorilor agricoli pentru comercializarea de produse agroalimentare

     PERSOANELE CARE AU ÎMPLINIT VÂRSTA DE 65 DE ANI VOR RESPECTA URMÃTOARELE MÃSURI:

     - ESTE PERMISĂ DEPLASAREA NUMAI ÎN INTERVALUL ORAR 11.00-13.00, STRICT PENTRU URMĂTOARELE MOTIVE:

a) deplasarea pentru asigurarea de bunuri care acoperă necesităţile de bază ale persoanelor şi animalelor de companie/domestice;

b) deplasarea pentru asistenţă medicală care nu poate fi amânată şi nici realizată de la distanţă;

c) deplasarea din motive justificate, precum îngrijirea/însoţirea unui minor, asistenţa altor persoane vârstnice, bolnave sau cu dizabilităţi, ori în cazul decesului unui membru de familie;

d) deplasări scurte, în apropierea locuinţei/gospodăriei, legate de activitatea fizică individuală a persoanelor (cu excluderea oricăror activităţi fizice colective), cât şi pentru nevoile animalelor de companie/domestice.

   * Circulaţia acestor persoane, în exteriorul locuinţei/gospodăriei, este permisă şi în afara intervalului orar 11,00-13,00, dacă aceasta se face în interes profesional ori pentru realizarea de activităţi agricole

      În aceste cazuri, pentru verificarea motivului deplasãrii veti avea la dumneavoastrã DECLARATIA PE PROPRIA RASPUNDERE completatã în prealabil.

     Persoanele care au împlinit vârsta de 65 de ani care nu se pot deplasa şi nu au susţinãtori sau altã formã de ajutor pot solicita sprijin pentru procurarea alimentelor de bazã şi medicamentelor, sau pentru deplasare la medicul de familie în situaţie de urgenţã la numerele de telefon puse la dispozitie de Primaria orasului Targu Ocna:

Secretariat: 0234344114;                  0723995923;

 Anexãm modelul declaraţiei pe propria rãspundere care trebuie sã fie prezentatã organelor de control pe perioada deplasãrii.Declaraţia poate fi completatã şi olograf ( SCRISÃ DE MÂNÃ).

DECLARAȚIE PE PROPRIE RĂSPUNDERE

Nume, prenume : ______________________    ________________________________

Data nasterii :      _____  ______  ___________

Adresa locuintei : ________________________________________________________
Se va completa adresa locuinței în care persoana locuiește în fapt, indiferent dacă este identică sau nu cu cea menționată în actul de identitate.

 

Locul/locurile deplasării: ___________________________________________________
Se vor menționa locurile în care persoana se deplasează, în ordinea în care aceasta intenționează să-și desfășoare traseul.

 

Motivul deplasării:

◊ 1.interes profesional, inclusiv între locuință/gospodărie și locul/locurile de desfășurare a activității profesionale și înapoi

◊2.asigurarea de bunuri care acoperă necesitățile de bază ale persoanelor și animalelor de companie/domestice

◊3.asistență medicală care nu poate fi amânată și nici realizată de la distanță

◊4.motive justificate, precum îngrijirea/ însoțirea unui minor/copilului, asistența persoanelor vârstnice, bolnave sau cu dizabilități ori deces al unui membru de familie

◊5.activitate fizică individuală (cu excluderea oricăror activități sportive de echipă/ colective) sau pentru nevoile animalelor de companie/domestice, în apropierea locuinței

◊6.realizarea de activități agricole             - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

◊7.donarea de sânge, la centrele de transfuzie sanguină

◊8.scopuri umanitare sau de voluntariat;

◊ 9.comercializarea de produse agroalimentare (în cazul producătorilor agricoli)

◊10. asigurarea de bunuri necesare desfășurării activității profesionale.

Se va bifa doar motivul/motivele deplasării dintre cele prevăzute în listă, nefiind permise deplasări realizate invocând alte motive decât cele prevăzute în Ordonanța Militară nr. 3/2020.

 

Data declarației ..................................                                      Semnătura .......................................

 

Persoanele care au împlinit vârsta de 65 de ani completează doar pentru motivele prevăzute în câmpurile 1-6, deplasarea fiind permisă zilnic doar în intervalul orar 11.00 – 13.00.

     Comitetul local pentru situatii de urgenta Târgu Ocna- PRIMAR  ŞTEFAN ŞILOCHI

 

 

COMUNICAT

          Pentru punerea in aplicare a prevederilor Ordonatei Militare nr. 2 din 21.03.2020 privind masurile de prevenire a raspandirii COVID-19, va comunicam următoarele măsuri:

          In intervalul orar 6.00-22.00 se recomanda ca circulatia persoanelor in afara locuintei/gospodariei sa se efectueze numai pentru urmatoarele motive:

         1) deplasarea in interes profesional, inclusiv intre locuinta/gospodarie si locul/locurile de desfasurare a activitatii profesionale si înapoi:

         2) deplasarea in interes personal doar pentru:

      a) asigurarea de bunuri care acopera necesitatile de baza ale persoanelor si animalelor de companie/domestice, precum si bunuri necesare desfasurarii activitatii profesionale;

              b) asistenta medicala care nu poate fi amanata si nici realizata de la distanta;

             c) din motive justificate, precum ingrijirea/insotirea copilului, asistenta persoanelor varstnicie bolnave sau cu dizabilitati ori deces al unui membru de familie ;

       d) deplasari scurte, in apropierea locuinteti/gospodariei, legate de activitatea fizica individuala a oamenilor si nevoilor animalelor de companie/domestice.

       In intervalul orar 22.00-6.00, circulația persoanelor în afara locuinței/gospodăriei este permisă numai pentru motivele prevăzute mai sus, astfel:

       1) Pentru verificarea motivului deplasării în interes profesional, persoanele sunt obligate să prezinte, la cererea personalului autorităților abilitate, adeverința eliberată de angajator sau legitimația de serviciu;

     2) Pentru verificarea motivului deplasării în interes personal, persoanele sunt obligate să prezinte, la cererea personalului autorităților abilitate, Declarația pe propria răspundere care trebuie să cuprindă numele și prenumele, data nașterii, adresa locuinței/ gospodăriei/locului activității profesionale, motivul deplasării, data completării și semnătura. Declarația pe propria răspundere poate fi completată și olograf.

  • Fac excepție de la aceste prevederi personalul instituțiilor sistemului național de apărare, ordine publică și securitate națională, corpului diplomatic și personalul care asigură serviciile de utilitate publică.

  • Măsura se aplică începând cu data de 23 martie 2020, ora 22,00, ora României.

       Primaria orasului Targu Ocna vine in sprijinul cetatenilor si a angajatorilor oferind formularele privind modelul declaratiei pe propria raspundere si modelul adeverintei eliberate de angajator, acestea fiind disponibile accesand urmatoarele linkuri : 

 - Declaratie pe propria raspundere 

- Adeverinta eliberata de angajator 

         Persoanele din orasul Targu Ocna, care au varsta peste 65 de ani si care nu au sustinatori sau alta forma de ajutor, pot solicita sprijin in vederea achizitionarii produselor de bază necesare si a medicamentelor, apeland la numerele de telefon ale institutiei: 0234/344114; 0234/344116, 0723.995923, de luni pana vineri, intre orele 8.00 – 14.00. Solicitarile vor fi preluate si analizate de catre Directia de Asistenta Sociala, urmand ca produsele alimentare care acoperă necesitățile de bază sau medicamentele sa fie achizitionate si livrate la domiciliu. Produsele vor fi achitate de către solicitanti pe baza bonului fiscal.

     Monitorizarea respectarii măsurilor de autoizolare la domiciliu a persoanelor de pe raza orasului Targu Ocna, care se intorc din zonele cu transmitere extinsa a virusului, se va face de catre Directia de Asistenta Sociala, pe baza informatiilor comunicate de catre Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta “Mr. Constantin Ene” al judetului Bacău.

      Noi suntem la serviciu pentru dumneavoastra!

     Stati acasa pentru a fi in siguranta!

 PRIMARUL ORASULUI TARGU OCNA

Stefan SILOCHI

ANUNŢ 

    În contextul evoluției COVID-19 și a măsurilor preventive adoptate la nivel național, în perioada 16 martie - 16 mai 2020, pentru a evita riscurile rãspândirii epidemiei şi pentru a proteja sãnãtatea cetãţenilor, vã recomandãm sã solicitaţi informaţii sau consultanţã în problemele din aria de competenţã a instituţiei la urmãtoarele numere de telefon :
Telefon : Secretariat: 0234/344114
                                    0723995923
Fax:  0234344115 
     sau: 
     pe adresele de e - mail: 
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it ; 
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it – pentru probleme privind eliberarea certificatelor de urbanism si a autorizaţiilor de construire; 
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it – pentru probleme privind starea civila; 
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it – pentru probleme privind mediul; 
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it – pentru probleme privind taxe si impozite persoane fizice si juridice. 

    În cazul în care nu pot fi folosite variantele de mai sus, se pot depune documente la registratura instituţiei, dupã urmãtorul program: 

Luni – joi – 08.00 – 16.30; 

Vineri – 08.00 – 14.00 

 

 

ANUNT CRAB 16.03.2020

INFORMARE

     Primăria orașului Târgu Ocna împreună cu operatorul S.C. CRAB S.A. au reușit implementarea unei soluții funcționale, astfel încât apele menajere din zona de est a orașului (străzile: Gălean, Viișoara, Cărămidăriei, Cimitir, Viitorului, Viilor, Costache Negri, Ion Creanga, Iernii, Verii, Gării, Florilor, Vultur, Negru Vodă, Aurel Vlaicu, Petru Rares), pot fi preluate în rețeaua de canalizare.

     Informațiile privind emiterea Avizului tehnic de racordare la rețeaua de canalizare, pot fi solicitate Secției CRAB Târgu Ocna la nr. de telefon 0234340335, între orele 08.00-16.00, de luni până vineri, e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it , sau e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it , Call Center 0372401301.

     Documentele necesare emiterii Avizului tehnic de racordare sunt:

 - Cerere de solicitare racordare

 - Copie după actul de proprietate al imobilului

 - Copie după actul de identitate

     Dorim să vă aducem la cunoștință faptul că, în conformitate cu prevederile Legii serviciului de alimentare cu apă și de canalizare nr. 241/2006, este obligatorie racordarea utilizatorilor la rețeaua de canalizare acolo unde există rețea de canalizare.

Vă prezentăm articolele din Legea 241/2006 – republicată care fac referire la acest lucru:

  1. Art. 31. pct. (14) Utilizatorii, persoane fizice sau juridice, inclusiv cei care au sisteme proprii de alimentare cu apă, au obligația de a se racorda la sistemele publice de canalizare existente sau nou-înființate, dacă aceștia nu dețin stații de epurare avansată care respectă condițiile de descărcare a apelor epurate în mediul natural.
  2. Art. 39. pct. (5) Constituie contravenție nerespectarea de către utilizatori a prevederilor art. 31 pct. (14) și se sancționează cu amendă de la 2.000 lei la 4.000 lei.

  ANUNŢ

      In baza prevederilor Legii nr. 52/2003 – art. 2 si art. 7 - privind transparenta decizionala in administratia publica,  pentru asigurarea transparenţei şi publicităţii, Primarul orasului Târgu Ocna aduce la cunoştinţa tuturor celor interesati   Proiectul de hotarâre privind aprobarea schimbarii denumirii străzii Progresului din oraşul Târgu Ocna, jud. Bacău în strada Schitului  .

     Acest material este disponibil  la :
-  sediul Primăriei Oraşului Târgu Ocna :  Str. Trandafirilor Nr. 1- Serviciul urbanism, amenajarea teritoriului, administrarea domeniului public si privat

-  pe site-ul www.orasul-targuocna.ro, sectiunea  PROIECTE SUPUSE DEZBATERII PUBLICE 

     Publicul interesat poate trimite in scris propuneri, sugestii sau opinii cu  valoare de recomandare cu  privire la proiectul de act normativ la registratura generala a Primariei Târgu Ocna, precum si prin posta electronica : e-mail :   This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it   pana pe data de 24.04.2020.

     Materialele transmise vor purta mențiunea: "Recomandare pentru Proiectul de hotarâre privind aprobarea schimbarii denumirii străzii Progresului din oraşul Târgu Ocna, jud. Bacău în strada Schitului "

Colectare gratuita deseuri vegetale 2020

INFORMARE

 

Conform adresei nr, 18837/09.09.2019, comunicată instituţiei nostre de către Direcţia Sanitar Veterinară şi Pentru Siguranţa Alimentelor Bacau, aducem la cunoştinţă asociaţiilor, proprietarilor şi utilizatorilor de terenuri agricole următoarele:

ü necesitatea verificării şi notificării existenţei eventualelor cadavre de animale, înainte de începerea recoltării culturilor agricole;

ü plantele afectate de mistreţi şi consumate parţial nu vor fi dislocate din zona de cultură şi vor fi neutralizate la faţa locului de către fiecare proprietar/utilizator;

ü înainte de recoltare, toate tarlalele vor fi verificate, iar zonele afectate vor fi izolate şi neutralizate la faţa locului de către proprietar/utilizator;

ü toate masinile agricole, combinele, tractoarele, la ieşirile din tarlale şi deplasarea acestora dintr-o solă în alta, vor fi dezinfectate de către proprietar/utilizator;

ü se interzice creşterea porcilor în spaţiile societăţilor agricole care nu sunt înregistrate în Registrul Naţional al Exploataţiilor;

ü toţi porci care sunt crescuţi în exploataţii înregistrate în RNE vor fi înmatriculaţi şi înregistraţi de către medicul veterinar de liberă practică împuternicit din localitatea respectivă;

ü administratorii societăţilor agricole vor acorda o atenţie deosebită muncitorilor sezonieri proveniţi din judeţele unde evoluează pesta porcina africană.

 

Relaţii:Compartiment Agricol din cadrul Primăriei oraşului Târgu Ocna ( nr.tel. 0234/344114 int.123);

Medic veterinar – Mititelu Magdalena ( nr.tel. 0748139754)

  

 

 

ANUNŢ

     Deţinătorii de suprafeţe agricole şi silvice de pe raza administrativă a oraşului Târgu Ocna care efectuează tratamente fitosanitare la culturile agricole şi silvice pe care le deţin, sunt obligaţi să anunţe, în scris, Compartimentul agricol din cadrul Primăriei oraşului Târgu Ocna cu cel puţin 48 de ore înainte de efectuarea tratamentului, precum şi denumirea produsului folosit, pentru a putea fi anunţaţi apicultorii care au stupinele situate pe o rază de trei km de locul unde se efectuează tratamentul.

     Nerespectarea acestei obligaţii constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 500 lei la 1.000 lei, precum şi acordarea de despăgubiri apicultorului pentru daunele create, potrivit prevederilor art. 18, alin.1, lit.k din Legea nr. 383/2013- a apiculturii, cu modificări şi completări.

 

  

 

 

COMUNICAT

             Incepand din anul 2017, Primaria orasului Târgu Ocna a facut numeroase demersuri pentru a corecta denumirea localitatii, atat din punct de vedere lingvistic, în acord cu normele Academiei Romane, cat si din punct de vedere istoric, conform surselor istorice existente de la sfarsitul sec. al XIX-lea, cu denumirea Târgu Ocna. Pentru reglementarea denumirii orasului s-au facut demersuri la: Institutia Prefectului – judetul Bacau, Consiliul Judetean Bacau, Societatea Cultural Stiintifica “Vasile Alecsandri” Bacau, Consiliul Legislativ, Institutul de Lingvistica “Iorgu Iordan – Al. Rosetti” al Academiei Romane, Monitorul Oficial si Directia pentru Evidenta Persoanelor si Administrarea Bazelor de Date.                       

   In urma solicitarilor, s-a adoptat Legea nr.290 din 29 noiembrie 2018 pentru modificarea si completarea Legii nr. 2/1968 privind organizarea administrativa a teritoriului Romaniei care stipuleaza faptul că: „unitatile administativ-teritoriale care contin in denumirea acestora litera “î” aceasta se va inlocui cu litera “â”(cap. V, lit.B).

Înscrisurile oficiale emise până la intrarea in vigoare a prezentei legi in care denumirile unitatilor adminsitrativ-teritoriale si ale localitatilor component sunt inscrise cu litera “î” isi păstrează valabilitatea.”

Conform actului normativ mentionat, denumirea corecta a orasului este

                                       TÂRGU OCNA.

În urma dezbaterilor publice si a avizului Comisiei de atribuire de denumiri a judetului Bacau, Primarul orasului Târgu Ocna a initiat un proiect de hotărâre, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 89 din 20.09.2018, prin care a fost schimbată denumirii unor străzi si a unei piete, dupa cum urmează:

  • Strada Victoriei devine strada Carol I
  • Bulevardul Republicii devine Bulevardul Ferdinand I
  • Piata Victoriei devine Piata Regina Maria

Multumim domnului profesor Stoica Corneliu pentru sprijinul acordat prin argumentatiile istorice aduse in sustinerea demersurilor facute de autoritatea publica locala.    

Mentionam faptul ca cetatenii nu sunt obligati sa-si schimbe actele de stare civila decat la cerere sau in momentul expirarii acestora. In cazul necesitatii dovedirii schimarii adresei, cetatenii vor primi o adeverintă de la serviciile abilitate din cadrul institutiei.

 

  

ANUNT 

          Serviciul Public Comunitar Local de Evidenta a Persoanelor TARGU Ocna , cu sediul in orasul TARGU Ocna, str. Trandafirilor, nr. 1, jud. Bacau, face apel catre toti cetatenii din orasul TARGU Ocna si din localitatile arondate serviciului – comunele Pirgaresti si TARGU Trotus pentru a-si verifica periodic termenul de valabilitate al actelor de identitate detinute. In situatia detinerii unui act de identitate cu termen de valabilitate expirat sau care urmeaza sa expire cetatenii au obligatia de a se prezenta la sediul Serviciului Public Comunitar Local de Evidenta a Persoanelor TARGU Ocna, in vederea punerii in legalitate cu un nou act de identitate.

ANUNT

    Primaria orasului TARGU Ocna aduce in atentia locuitorilor prevederile Legii nr. 231/2018 - pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991, care a intrat in vigoare la data de 09.08.2018.

 PRINCIPALELE MODIFICARI:

     1. Mijloacele de proba pentru dovedirea detinerii de catre membrii cooperatori si mostenitorii acestora a suprafetelor de teren aferente casei de locuit si anexelor gospodaresti , precum si pentru curtea si gradina din jurul acestora – orice proba, inclusiv declaratii de martori ( art. I, pct.1 din Legea nr. 231/2018 –“Suprafeţele de terenuri aferente casei de locuit şi anexelor gospodăreşti, precum şi curtea şi grădina din jurul acestora sunt acelea evidenţiate ca atare în actele de proprietate, în cartea funciară, în registrul agricol sau în alte documente funciare, la data intrării în cooperativa agricolă de producţie sau în lipsa acestora prin orice mijloace de probă, inclusiv declaraţii autentice de martori. În cazul înstrăinării construcţiilor, suprafeţele de teren aferente …….. sunt cele convenite de părţi la data înstrăinării, dovedite prin orice mijloace de probă, inclusiv declaraţii autentice de martori.")

     2. Situatia juridica a terenurilor situate in intravilanul localitatilor , aferente constructiilor edificate de catre fostele cooperative de productie , asociatii economice intercooperatiste si de fostele cooperative de consum , fiind astfel introduce, prin noua reglementare , o serie de conditii pentru ca aceste terenuri sa poata fi inscrise in proprietatea actualilor detinatori ( art. I, pct.2 din Legea nr. 231/2018Terenurile situate în intravilanul localităţilor, aferente construcţiilor edificate de către fostele cooperative de producţie, fostele asociaţii economice intercooperatiste şi fostele cooperative de consum, se înscriu în proprietatea actualilor deţinători, cu îndeplinirea cumulativă a următoarelor condiţii:

a) sunt deţinători de construcţii de la data dobândirii şi până la data solicitării înscrierii dreptului de proprietate;

b) fac dovada că imobilul este înregistrat în registrul agricol şi a plăţii impozitelor şi taxelor în conformitate cu prevederile legale;

c) pentru terenul aferent construcţiei nu a fost constituit sau reconstituit dreptul de proprietate;

d) terenurile nu sunt în proprietatea publică sau privată a unităţilor administrativ-teritoriale.")

     3. posibilitatea , pentru terenurile aferente locuintei, care nu au fost cooperativizate si pentru care nu s-a solicitat reconstituirea sau constituirea dreptului de proprietate de catre alte persoane , detinute fara acte , ca detinatorii sau mostenitorii acestora sa poata solicita emiterea titlului de proprietate , daca figureaza in registrele agricole , registrele cadastrale si in evidentele fiscale (art. I, pct.4 din Legea nr. 231/2018 – “În cazul terenurilor aferente locuinţei, care nu au fost cooperativizate, deţinătorii sau moştenitorii acestora pot solicita comisiei judeţene emiterea titlului de proprietate în condiţiile prezentei legi, astfel:

a) dacă solicitanţii figurează în registrele agricole sau registrele cadastrale şi în evidenţele fiscale;

b) dacă terenul este în proprietatea statului român şi persoanele solicitante au calitatea de proprietari ai construcţiilor de pe terenurile care fac obiectul prezentei legi;

c) nu fac obiectul cererilor de reconstituire sau constituire a dreptului de proprietate de către alte persoane.")

     4. scoaterea definitiva din circuitul agricol a terenurilor scoase temporar din circuitul agricol si taxele aferente (art. I, pct. 9, art. IV din Legea nr. 231/2018);

       5. Instituirea unui termen de 120 zile , care curge de la data intrarii in vigoare a Legii nr. 231/2018, atat pentru persoanele fizice, cat si pentru persoanele juridice care indeplinesc conditiile prevzute de noua reglementare de a formula cerere in acest sens.(art. II din Legea nr. 231/2018 - “ În termen de 120 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi, persoanele fizice şi juridice care îndeplinesc condiţiile prevăzute de prezenta lege pot formula cereri în vederea constituirii şi/sau reconstituirii dreptului de proprietate”).

 

    Persoanele interesate pot depune , in termenul specificat la punctul 5) , la Primaria orasului TARGU Ocna un dosar care va cuprinde următoarele documente:

 - Cerere, formulată de fiecare persoană îndreptăţită, personal sau prin mandatar. Când sunt mai mulţi moştenitori cererea se face în comun, fiind semnată de fiecare dintre ei.

 - Copie - acte de identitate;

 - Copie – acte de stare civilă (certificate de: naştere, căsătorie, deces al autorului, în cazul moştenitorilor, certificat de moștenitor/calitate de moștenitor)

 - Plan de amplasament și delimitare a imobilelor întocmit de către o persoană autorizată în lucrări topografice;

 - Declaraţii autentice de martor ( in fata notarului public);

 - Adeverință eliberată de Primăria orasului TARGU Ocna, conform registrelor agricole din perioada 1945 – decembrie 1989 din care să rezulte suprafața de teren deținută de solicitant în intravilanul localității precum și construcțiile înscrise.

 - Acte de proprietate, certificat de moştenitor, hotărâre judecătorească, dacă există;

 - Declarație pe proprie răspundere din care să rezulte că pentru terenurile solicitate nu a fost eliberat un alt titlu de proprietate.

 - Declarație pe proprie răspundere din care să rezulte că terenul solicitat nu face sau a făcut obiectul vreunei cauze aflate pe rolul instanțelor de judecată și modul de soluționare, după caz.

 - Alte acte concludente și verosimile din care să rezulte dreptul de proprietate asupra terenului solicitat.

     În cazul în care cererea se depune personal, solicitantul va prezenta actele doveditoare în original şi câte o copie xerox, semnată pentru conformitate, rămânând la comisie numai copiile acestora.

     Când cererea se transmite prin poştă, la aceasta se vor anexa copii xerox semnate pentru conformitate, pe propria răspundere, de către solicitant.

 

COMISIA LOCALA DE FOND FUNCIAR

 PRESEDINTE Stefan SILOCHI

                                                                                                                                        SECRETAR – Corina VASOIU

 

  

 

A N U N T

            Primaria orasului TARGU Ocna aduce  in atentia cetatenilor faptul ca AUTORITATEA ELECTORALA PERMANENTA  recruteaza :

- EXPERTI ELECTORALI

- OPERATORI DE CALCULATOR IN SECTIILE DE VOTARE

           Avand in vedere faptul ca, potrivit art. 16 alin.5 din Legea nr. 208/2015 primarii au obligatia de a redirectiona cererile depuse de persoanele interesate sa faca parte din corpul expertilor electorali /operatori de calculator, catre Autoritatea Electorala Permanenta, avem rugamintea de a depune la sediul Primariei orasului TARGU Ocna – Secretar oras  cererea (pe baza de aviz sau examen, dupa caz) , insotita de o copie a actului de identitate si o copie a actului de studii .

          Documentele solicitate le puteti depune si personal la sediul AEP – FILIALA BACAU : contact : tel. 0234.211010; e-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

           Mai multe informatii puteti obtine accesand urmatorul link :

           Recrutare Experti electorali si Operatori de calculator in sectiile de votare 

 

Informare

         In conformitate cu Circulara Ministerului Dezvoltarii Regionale , Administratiei Publice si Fondurilor Europene nr. 29057/18.04.2017, Primaria orasului TARGU Ocna  aduce la cunostinta tuturor persoanelor interesate  prevederile Memorandumului cu tema „Măsuri privind diseminarea principiilor ce derivă din jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului ce vizează neexecutarea sau executarea cu întârziere a hotărârilor judecătoreşti pronunţate împotriva unui debitor public" din data de 25 ianuarie 2017.

 - Memorandum „Măsuri privind diseminarea principiilor ce derivă din jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului ce vizează neexecutarea sau executarea cu întârziere a hotărârilor judecătoreşti pronunţate împotriva unui debitor public

  - Principii ce rezultă din jurisprudența CEDO în cauzele privind neexecutarea hotărârilor judecătorești pronunțate împotriva unui debitor public

 

 Primaria orasului TARGU Ocna, în calitate de operator - notificat la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal,  conform prevederilor legale în vigoare, are obligatia de a respecta caracterul privat si securitatea prelucrarii datelor cu caracter personal ale fiecarei persoane. De asemenea, are obligatia de a administra, în conditii de siguranta, bazele de date anume create pentru indeplinirea atributiilor legale ce-i revin si de a asigura persoanelor înregistrate, în calitate de persoane vizate, drepturile anume prevăzute în cuprinsul Legii nr. 677/2001 - pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, cu modificările ulterioare.

      Ca o garantie a realizarii scopului declarat al legii cadru, drepturile ce revin persoanei vizate le puteti vizualiza accesand INFORMARE PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL